หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > คณบดีและคณาจารย์ ว.นวัตกรรมเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ
คณบดีและคณาจารย์ ว.นวัตกรรมเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 11:56:22วันที่ 4 สิงหาคม2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำโดย ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและคณาอาจารย์วิทยาลัยเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ณ อาคารกีฬาและสุขภาพชั้น4