หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ กรมราชทัณฑ์
อาจารย์สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ กรมราชทัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-13 09:50:37วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ อาจารย์สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ กรมราชทัณฑ์/สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางซื่อ