หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขานวัตกรรมและการจัดการ และนักศึกษาปริญญาเอก ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ณ จังหวัดระนอง
สาขานวัตกรรมและการจัดการ และนักศึกษาปริญญาเอก ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ณ จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-26 14:50:45

หลักสูตร ปรัญชาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระนอง นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรฯ