หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ว.นวัตกรรมพร้อมด้วยคณะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์ ณ พื้นที่ภาคกลาง
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ว.นวัตกรรมพร้อมด้วยคณะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์ ณ พื้นที่ภาคกลาง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-08 14:21:56     เมื่อวันที่ 4 ถึง 7  ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่่ผ่านมา พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์ระดับเอก โท และตรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ชลบุรี และสระบุรี โดยมีนักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าร่วมรับฟัง รวมจำนวนกว่า 800 คน