หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รอบรู้รัฐศาสตร์กับโครงการตำรวจฯ
รอบรู้รัฐศาสตร์กับโครงการตำรวจฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-26 14:33:19บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 12 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557