หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยิ่งเรียน ยิ่งรู้ ยิ่งเข้าใจ โครงการตำรวจ
ยิ่งเรียน ยิ่งรู้ ยิ่งเข้าใจ โครงการตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 14:23:13บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557