หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-18 12:01:12หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม พ.ศ.2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 096-882-5265, 02-160-1557
เว็บไซต์ : http://police.cim.ssru.ac.th/
Facebook : 
https://www.facebook.com/pps.ppr8