หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้มติมหาชน ร.บ.ตร. รุ่น 1
เรียนรู้มติมหาชน ร.บ.ตร. รุ่น 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-02 11:33:02บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 8 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ รุ่นที่ ๑ ในรายวิชา จริยธรรมและธรรมมาภิบาลทางการเมือง ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์