หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครสอบสัมภาษณ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รับสมัครสอบสัมภาษณ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-19 15:18:49หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 096-882-5265