หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ว.นวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (Pre audit) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ว.นวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (Pre audit) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-03 10:04:55วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ธวัช พุ่มดารา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต เข้าร่วมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (Pre audit) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมี อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ สารนอก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ และ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ และ ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้