หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > นักศึกษา ว.นวัตกรรมคึกคักเตรียมความพร้อมรับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษา ว.นวัตกรรมคึกคักเตรียมความพร้อมรับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 14:48:41วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเตรียมความพร้อมรับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา