หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษา ว.นวัตกรรมคึกคักเตรียมความพร้อมรับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษา ว.นวัตกรรมคึกคักเตรียมความพร้อมรับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-02 10:07:46วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเตรียมความพร้อมรับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา