หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดี ว.นวัตกรรม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
คณบดี ว.นวัตกรรม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 14:55:21วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.บัณฑิต ผังรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31