หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ว.นวัตกรรม เดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ว.นวัตกรรม เดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 11:50:0520 ก.ค. 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ออกเดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการเรียนการสอนในสาขาต่างๆของวิทยาลัย ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จ.สระบุรี