หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-07-19 10:26:40

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ผ่านทาง Facebook Live เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป