หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-07-19 10:29:22

☑️ โดยผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีสถานะ "สำเร็จการศึกษา" ☑️

☑️ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา 15 มิถุนายน 2563 ☑️

☑️ ตรวจสอบได้ที่เว็บ www.reg.ssru.ac.th ☑️

...

➡️ ให้ติดต่อรายงานตัวบัณฑิตและรับเอกสาร ⬅️

➡️ ใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา(ไทย) ⬅️

➡️ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติจะได้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ) ⬅️

➡️ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ⬅️

...

???? ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าธรรมเนียม 1200 บ. ????

????(ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 900 และสมาคมศิษย์เก่า 300 บ.) ????

...

???? และรับค่าประกันของเสียหายคืน 1000 บ.ภายใน 6 เดือน ????

???? นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563) ????

???? หลังจากนั้นจะไม่ได้รับค่าประกันของเสียหายคืนค่ะ ????

...

➡️ จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ⬅️

➡️ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:00 น. ⬅️

➡️ วันเสาร์เปิดให้บริการ เวลา 08.30 - 15.30 น.⬅️

➡️ ปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดราชการค่ะ ⬅️

...

???? ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถวัดตัวตัดชุดครุย ????

???? ที่ร้าน SSRU CLOSET ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา ????

???? ชั้น 1 ใต้อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย ????

???? (ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ำ) ????

...

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️

➡️ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ⬅️

???? โทร 021601025 , 021601024 , 021601260 ????

???? 021601261 , 021601017 ????

...

➡️ ฝ่ายการเงิน ⬅️

???? โทร 021601163 ????

...

➡️ ร้าน SSRU CLOSET ⬅️

???? โทร 021601134 ????

...

???? หมายเหตุ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รอบที่ 1/2563 ????

???? และปีการศึกษา 2562 หากยังไม่ได้รายงานตัวบัณฑิต ????

???? ให้ติดต่อรายงานตัวบัณฑิตและรับเอกสาร ????

???? ณ จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 ????

???? ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ????

???? พร้อมกับวัดตัวตัดชุดครุย ที่ร้าน SSRU CLOSET ????

➡️ ร้าน SSRU CLOSET ⬅️

???? ติดต่อสอบถามโทร 021601134 ????

...

???????? ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพขณะมาติดต่อ ????????

???????? งดสายเดี่ยว เกาะอก แขนกุด ซีทรู กางเกงขาสั้น ????????

???????? กางเกงยีนส์ขาด ๆ และรองเท้าแตะ ????????

...

???? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ????

???? http://reg.ssru.ac.th/images/news/news20200622_1th.jpg ????

???? www.ssru.ac.th #www.ssru.ac.th ????

...

#ข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล #รายงานตัวบัณฑิต #รอบที่2/2563 #วันที่สำเร็จการศึกษา15มิถุนายน2563 #รายงานตัวบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2563เป็นต้นไป #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับหนึ่ง #80ปีสวนสุนันทา #PRSSRU #PRACAD #ACADSSRU #SSRU #กองบริการการศึกษา #สวนสุนันทา