หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 15 มิถุนายน 2563 ยกเลิกเคอร์ฟิว
15 มิถุนายน 2563 ยกเลิกเคอร์ฟิว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-06-13 20:18:23

15 มิถุนายน 2563

• ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน

• ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก/น้ำ/อากาศ


#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #สมดุลชีวิตวิถีใหม่

https://ssru.ac.th/

https://cim.ssru.ac.th/