หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แบบคัดกรองสุขภาพจิตขอเชิญนักศึกษา รหัส 62 เท่านั้น ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคซึมเศร้า
แบบคัดกรองสุขภาพจิตขอเชิญนักศึกษา รหัส 62 เท่านั้น ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคซึมเศร้า

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-06-16 13:44:31

แบบคัดกรองสุขภาพจิตขอเชิญนักศึกษา รหัส 62 เท่านั้น ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคซึมเศร้า

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถตอบคำถามได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยนักศึกษาเข้าลิ้งค์ด้านล่างตามคณะที่ตนเองสังกัด


คณะครุศาสตร์

>>> https://forms.gle/5v339rQXGseAHU7m8 <<<


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>> https://forms.gle/KqNo8bsaQPYtv1Db9 <<<


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>>> https://forms.gle/rdKfijUBPioJbs7Q6 <<<


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

>>> https://forms.gle/QN7FiceJRh63wyGi9 <<<


คณะศิลปกรรมศาสตร์

>>> https://forms.gle/hfjjS8o8t7DpzMvF6 <<<


คณะวิทยาการจัดการ

>>> https://forms.gle/nJaYPHhdVqVcCUGn9 <<<


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

>>> https://forms.gle/WXz2shnpsjrdF7qp9 <<<


วิทยาลัยนานาชาติ

>>> https://forms.gle/djAbKqcfiFr9WBnU6 <<<


วิทยาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

>>> https://forms.gle/fFjJKaLEmRNC3D8dA <<<


วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่

>>> https://forms.gle/qz8MpnLUgLot4hBv5 <<<


วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

>>> https://forms.gle/WpwuQA9tZzdQXbqR7 <<<


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

>>> https://forms.gle/Gxss47o3UodA3bLw6 <<<


วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

>>> https://forms.gle/insv152fxo2WHfLUA <<<