หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-06-16 14:08:23


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารสายสุทธานภดล โดยมีกำหนดการดังนี้


๑๐.๐๐ น. พร้อมกัน ณ อาคารสายสุทธานภดล

๑๐.๓๐ น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- ทอดผ้ามหาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัย

- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำ รับพร

๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล

๑๒.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธี


ผู้สนใจร่วมถวายผ้ามหาบังสุกุล เครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือโทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖


???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :

http://www.culture.ssru.ac.th/home


???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :

https://ssru.ac.th/

https://cim.ssru.ac.th/