หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-07-18 20:28:13

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 8,757,750 ราย อาการรุนแรง 54,793 ราย รักษาหายแล้ว 4,625,449 ราย เสียชีวิต 462,519 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 2,297,190 ราย

2. บราซิล จำนวน 1,038,568 ราย

3. รัสเซีย จำนวน 569,063 ราย

4. อินเดีย จำนวน 395,812 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 301,815 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 91 จำนวน 3,147 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19  #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #สมดุลชีวิตวิถีใหม่