หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศตารางลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2563
ประกาศตารางลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-07-18 20:45:19

ประกาศตารางลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2563 นักศึกษา รหัส 56 - 61 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th 19 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563


https://cim.ssru.ac.th/th/announcement/view/ann1806256301

https://ssru.ac.th/

https://cim.ssru.ac.th/