หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการคุณภาพเข้าแนะแนว ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพเข้าแนะแนว ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 16:41:51สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ นำโดย อาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี และอาจารย์อรพรรณ เดชา เข้าแนะแนว ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา