หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการคุณภาพเข้าแนะแนว ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพเข้าแนะแนว ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-02 15:55:51สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ นำโดย อาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี และอาจารย์อรพรรณ เดชา เข้าแนะแนว ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา