หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ นำคณะนักศึกษา ของศูนย์การศึกษาระนอง เรียนรู้จากสถานที่จริงของผู้ประกอบการ
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ นำคณะนักศึกษา ของศูนย์การศึกษาระนอง เรียนรู้จากสถานที่จริงของผู้ประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-11-06 10:15:36


เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์นิยม สุวรรณเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการคุณภาพภาคพิเศษ รุ่น 1 รหัส 59 ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดระนอง ศึกษาการเรียนรู้จากสถานที่จริง ของจริง จากผู้ประกอบการธุรกิจ การศึกษามาตรฐานระบบฟาร์มและกระบวนการผลิต ซึ่งผลที่ได้จะเป็นการมาตรฐานและคุณภาพ ต่างๆ ทั้งมาตรฐานระบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์