หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 12:16:30เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่โดย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ นำทีมโดย ดร.พิเชษฐ์  เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ และทีมงาน

 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องของบุหรี่ และ จัดกิจกรรมคลินิกฟุตบอล วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเผยแพร่ ภัยร้ายของบุหรี่ และส่งเสริม

 ให้ หันมาทำกิจกรรม เล่นกีฬา เพื่อห่างไกลจาก บุหรี่และยาเสพติด