หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด ระนอง ครั้งที่ 1
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด ระนอง ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-05-01 09:07:59วันที่ 30 เมษายน 2561 ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมศูนย์การเรียนรู้จังหวัดระนอง โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้