หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ ว.นวัตกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การอบรมหลักจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
งานวิจัยและบริการวิชาการ ว.นวัตกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การอบรมหลักจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-07-23 11:07:31วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การอบรมหลักจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นวันที่สอง 2561 ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร