หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ว.นวัตกรรมจัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ว.นวัตกรรมจัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-24 15:08:05วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 อ.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการขอทุนวิจัย เพื่อให้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37