หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-04 09:38:32มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 การรับแบบโควต้า 

ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th/

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  021601380