หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ว.นวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ว.นวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 16:21:28เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพได้ผสานความร่วมมือกับ Sahmyook University  และ TF cosmetology (Thailand) Co., Ltd เพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระดับนานาชาติ ตามนโยบายสร้างเครือข่ายกับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศสู่ความเป็นสากลของ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา