หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ศิษย์เก่าร่วมบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือกิจกรรม โครงการ"ค่ายอาสาพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม"
ศิษย์เก่าร่วมบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือกิจกรรม โครงการ"ค่ายอาสาพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2019-06-20 15:42:06นางสาวเบญจวรรณ เจริญกสิกร ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ (ภาคพิเศษ) และ ปัจจุบัน ศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง  ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินสมทบ ให้กับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ใน โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม"