หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 17:27:24
อ.ศิริญญา ศิริญานันท์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี