หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม นำเสนอผลงานวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ. University of Michigan
หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม นำเสนอผลงานวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ. University of Michigan

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-13 11:04:26วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม ในฐานะนักวิจัยประจำการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอดจังหวัดตาก นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง UN Policy towards refugee situations in Southeast Asia ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ "Deconstructing Borders and Barriers" ณ. University of Michigan โดยในงานมี keynote ชื่อดัง จากมหาวิทยาลัย UC-Berkeley Associate Professor of Ethnic Studies Khatharya Um. ร่วมเสวนาและบรรยาย การเข้าร่วมสัมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ตามนโยบายของท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย