หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ปลื้มใจ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มที่ในทุกด้าน
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ปลื้มใจ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มที่ในทุกด้าน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-11-20 10:35:31


คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา เป็นปลื้มวิสัยทัศน์กว้างไกล ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่พร้อมให้การสนับสนุนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมไปร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือเป็นวิทยากร การนำเรื่องการให้ทุนเรียนกับตัวแทนจากสโมสรฟุตบอล ที่เรียนในหลักสูตรฯเข้าที่ประชุมสภากรรมการฯเพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา เรื่องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมในโครงการพัฒนาบุคลากรที่สมาคมจัดขึ้น และที่สำคัญคือจัดส่งผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลยูลีกหญิง ที่เป็นห้องทดลองการทำกิจกรรมของนักศึกษาที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 ม.ค. ถึง 28 พ.ค. ปีหน้า อีกด้วย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง และ พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก นายกสมาคม และเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสอบถามแนวนโยบาย และความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กับ มรภ.สวนสุนันทา ซึ่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้กล่าวว่า สมาคมฯจะให้ความร่วมมือสนับสนุน มรภ.สวนสุนันทาเช่นเดิม แต่อยากให้มีการปรับสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ให้มีความชัดเจนและคลอบคลุมในทุกด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับวงการฟุตบอลอาชีพของประเทศอย่างแท้จริง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯกล่าวด้วยว่าสมาคมฯพร้อมให้การสนับสนุนกับสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน เพื่อช่วยกันผลักดันให้กีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศ ก้าวหน้าและพัฒนาไปในทุกมิติ โดยพร้อมที่จะส่งบุคคลากรและทีมงานไปเป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากร ในการให้ความรู้กับนักศึกษา รวมทั้งจะให้สโมสรฟุตบอลอาชีพของไทย ส่งบุคลากรของสโมสรไปเรียนในหลักสูตรการจัดการฟุตบอลอาชีพด้วย เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้มา กลับไปพัฒนาสโมสรของตัวเองต่อไป

พล.ต.ท.สมยศ กล่าวต่อว่า ในส่วนของนักศึกษารุ่นที่ 2 ของหลักสูตรที่ได้รับทุนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลฯจำนวน 34 ทุน นั้น ตนเองไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงว่ามีเงื่อนไขอย่างไร แต่ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักศึกษาซึ่งทั้งหมด ที่ทราบว่าเป็นตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลอาชีพส่งไปเรียน โดยจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภากรรมการสมาคมฯเพื่ออนุมัติเงินงบประมาณที่เป็นทุนการศึกษาทั้งหมด แต่ทั้งนี้ ตนเองอยากให้นักศึกษาทุกคนตระหนักว่า สมาคมฯเป็นผู้ให้ทุนการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมา ก็จะต้องกลับมาทำงานเพื่อวงการฟุตบอล และเมื่อสมาคมฯต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมา ทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะมาช่วยงานสมาคมฯด้วย เหมือนกับการกลับมาใช้ทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานที่ทุนนั่นเอง

นอกจากนั้นแล้ว นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯยังกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่า สมาคมฯพร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน ทุกกิจกรรมที่สมาคมฯมีการเปิดอบรม ก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมรับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมผู้ฝึกสอน อบรมผู้ควบคุมการแข่งขัน อบรมผู้ประเมินผู้ตัดสิน และรวมไปถึงการจัดผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทยที่หลักสูตรการบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพเปิดห้องทดลองให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ในระหว่างวันที่ 8 ม.ค. ถึง 28 พ.ค.ปีหน้า สมาคมฯก็จะจัดส่งผู้ตัดสินไปทำหน้าที่และสนับสนุนงบประมาณที่เป็นค่าทำหน้าที่ของผู้ตัดสินให้ด้วย

ทางด้าน ผศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่า ตนต้องกราบขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯที่เห็นคุณค่าของการศึกษาด้านกีฬาฟุตบอลเมื่อกลับไป ทาง มรภ.สวนสุนันทา จะร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯร่างบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ เพื่อปรับสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงให้คลอบคลุมในทุกมิติ และนอกจากนั้น วันที่ 21 พ.ย. เวลา 11.00 น.จะให้ประธานหลักสูตรฯนำคณะนักศึกษาทั้ง 34 คน เข้าพบนายกสมาคมฯเพื่อแสดงความขอบคุณและรับฟังแนวทางในการที่จะกลับมาช่วยงานของสมาคมฯหลังจบการศึกษาแล้วต่อไป
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกล่าวต่อว่า นักศึกษารุ่นที่ 1 ที่จบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตสาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 8 คน จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีหน้า ส่วนนักศึกษารุ่นที่ 2 ทั้ง 34 คน กำลังจะขึ้นสอบป้องกันโครงการเฉพาะบุคคลในเดือนหน้า และกว่าครึ่งหนึ่งจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จะเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในเดือนธันวาคม นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะได้เข้าเรียนในภาคการศึกษา 2 ที่เปิดภาคเรียนในวันที่ 8 ม.ค. โดยการเรียนการสอนจะมีสัปดาห์ละ 2 วัน เรียนวันจันทร์ และ อังคาร ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-446-5993 หรือที่เว็บไซต์ www.mbafootball.com