หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พณ.พล.อ.ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นวิทยากรในการจัดสัมมนา เรื่องบทบาทพรรคการเมืองไทยกับประชาธิปไตยในประเทศไทย
พณ.พล.อ.ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นวิทยากรในการจัดสัมมนา เรื่องบทบาทพรรคการเมืองไทยกับประชาธิปไตยในประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-05-07 13:15:54วันที่ 5 พฤษภาคม2561 สาขารัฐศาสตร์โครงการกองทัพบกจัดสัมมนา เรื่องบทบาทพรรคการเมืองไทยกับประชาธิปไตยในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ ซึ่งการสัมมนาได้รับเกียรติจาก พณ.พล.อ.ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน มาเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายครั้งนี้