หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ University of Oxford
อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ University of Oxford

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-13 09:40:24
ผลผลิตจากวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่สนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพ และนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นเอตะทัคคะ ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มอบหมายให้อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทำการประจำของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (Tak Special Economic Development Zone Office) ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าที่มีปัญหาของชนกลุ่มน้อยและเป็นที่สนใจของโลกตะวันตก
ในโอกาสที่ University of Oxford โดย Department of Politics and International Relations. St Antony’s College ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Interrogating Buddhism and Nationalism เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ได้เชิญอาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย