หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สาขาการจัดการคุณภาพลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน
สาขาการจัดการคุณภาพลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 14:43:19วันที่ 29 มกราคม 2561 สาขาการจัดการคุณภาพ นำอาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี และ อาจารย์อรพรรณ เดชา ลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน โรงเรียนนวลนรดิศ