หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-10 11:21:27

วันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น การเรียน การบริหารจัดการเวลา การปฏิบัติตนที่ดีของนักศึกษา รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือที่ดีจากบุคลากร และนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th