หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > 25 กค. 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดยดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเยาชนสร้างชาติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25 กค. 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดยดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเยาชนสร้างชาติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-10 11:20:49

25 กค. 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดยดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเยาชนสร้างชาติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th