หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เป้นพิธีกรในรายการ คุยกันยามบ่ายของ DSI
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เป้นพิธีกรในรายการ คุยกันยามบ่ายของ DSI

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 14:57:44นางสาว ธนัญญา ปล้องงูเหลือม นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปี 3 ได้รับคัดเลือกให้เป้นพิธีกรในรายการ คุยกันยามบ่าย FM 107.25 MHz ของศูนย์สื่อสารกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม