หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณาจารย์ ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Times ICON2017
คณาจารย์ ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Times ICON2017

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-11-21 10:08:44


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Times ICON2017
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการนำเสนอ (session chair)