หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีว.นวัตกรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมสถิติสำหรับวิจัยฯ
คณบดีว.นวัตกรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมสถิติสำหรับวิจัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-26 15:57:31เมื่อวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการอบรมสถิติสำหรับวิจัยฯ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมซึ่งมีนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รวมจำนวนกว่า 50 คน