หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมวิชาการสัญจร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมวิชาการสัญจร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-29 15:08:2026 ม.ค.2561 การประชุมวิชาการสัญจร นำโดย ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมพร้อมกับผู้อำนวยการและหัวหน้ากองบริการการศึกษา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา....โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้