หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ เข้าเยี่ยมการฝึกสหกิจนักศึกษา
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ เข้าเยี่ยมการฝึกสหกิจนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 14:39:57อาจารย์วลันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี อาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ เข้าเยี่ยมการฝึกสหกิจนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
ณ บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด