เอกสารฝ่ายบริหารรายการเอกสารDownload
1. กรอบภาระงานและอัตรากำลังปี 59-60
Download
2.คู่มือเลขานุการ นส.ปวีณา ศรีบุญเรืองDownload
3. กรอบภาระงานและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2565-2569Download