หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนันสนุนวิชาการ ( พนักงานขับรถยนต์) ฯ
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนันสนุนวิชาการ ( พนักงานขับรถยนต์) สังกัด ...
2022-12-13 11:39:47
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 /2565สาขาวิชาการจัดการการค้าภาคปกติศูนย์การศึกษาจังหวัดกรุงเทพรหัส 62 ห้อง 0 ...
2022-07-19 12:26:36
ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    ******ขยายร ...
2022-02-03 15:02:51
สาขานวัตกรรมการจัดการ มีแขนงที่น่าสนใจให้เลือกถึง 3 แขนงดังนี้
Ho! Ho! Ho! It's Christmas time! Have a wonderful Christmas and a very happy New Year. รอบ1 สมัค ...
2021-12-27 10:53:14
ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ในระบบ reg.ssr ...
2021-12-21 11:04:18
แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
#แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การส่งคำร้องข ...
2021-12-13 11:28:16
แจ้งเลื่อน!!! เวลาประชุมเป็น 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
แจ้งเลื่อน!!! เวลาประชุมเป็น 13.00 น. เป็นต้นไปขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลาก ...
2021-11-30 09:56:43
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2021-11-30 09:47:10
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ...
2021-11-16 10:35:42
ประกาศปัจจุบัน