หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษารหัส 64
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาดรหัส64-01สาขาวิชาการจัดการคุณภาพรหัส64-01สาขาวิชาก ...
2021-06-29 08:44:06
ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษารหัส 63
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาดรหัส63-01.รหัส63-02รหัส63-01 (ภาคพิเศษ)สาขาวิชาการ ...
2021-06-28 10:21:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ) รอบเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ) รอบเพิ่มเติม คลิก. ...
2021-06-25 16:34:28
ความประสงค์ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ
โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับน้องๆ น้องๆคนใดที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ แอด ...
2021-06-07 16:32:28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม ...
2021-06-02 09:14:48
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เอกสารประกอบ  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งฯ.pdf  คลิ๊ก ...
2021-05-20 16:25:44
ทุนเพชรสุนันทา มาแล้วจ้า
ทุนเพชรสุนันทา มาแล้วจ้า!!!!!มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญ ...
2021-01-25 02:32:18
ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตามที่ม ...
2021-01-25 02:28:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศขยายวันชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศขยายวันชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 29 ...
2021-01-25 02:23:13
ประกาศปัจจุบัน