หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567
ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567โดยน้องๆ สามารถเข้าไปโหลด PDF ได้ที่ : https://sdd.ssru.ac.th ...
2024-06-17 15:33:17
ปฐมนิเทศ
...
2024-06-17 11:08:19
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร---------มหาวิ ...
2024-06-04 10:39:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาผู้พิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาผู้พิ ...
2024-05-24 12:18:38
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ที่ https://reg.ssru.ac. ...
2024-05-14 09:19:34
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมทุกคนที่เคยกู้ยืม ในปีการศึกษา 2566
กองพัฒนานักศึกษา ฝายทุนการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษา ...
2024-05-14 09:08:25
เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต (รอบสุดท้าย)
เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต (รอบสุดท้าย)ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566 Walk-in 27 เมษา ...
2024-05-01 12:58:13
ประกาศย้อนหลัง