หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ

ความประสงค์ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ
โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับน้องๆ น้องๆคนใดที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ แอด ...
2021-06-07 16:32:28
เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถ ...
2021-06-04 13:23:05
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ไฟล์ต้นฉบับ กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ...
2021-05-31 13:49:09
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม ...
2021-06-02 09:14:48
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ได้ตั้งแต่วันที่ ...
2021-05-07 20:21:48
กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
***กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ...
2021-04-05 09:34:07
ประกาศย้อนหลัง