หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนท ...
2023-01-16 10:12:28
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ #CIMSSRU       เรื่องการลงทะเบียนเ ...
2023-01-12 09:45:06
แจ้งนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แจ้งนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565&nb ...
2022-12-13 10:47:38
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
***การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ** ...
2022-04-07 14:12:52
ประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
ประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2564คลิก https://cim.ssru.ac.th/page/schedule3-2564#ฝ่ายวิชาการว ...
2022-04-07 13:45:33
ประกาศ มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564.
#ประกาศ มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564. ถึงวันที่ 26 มิ.ย.2565 ...
2022-04-07 13:41:22
แจ้งนักศึกษาวิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
แจ้งนักศึกษาวิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ**การยกเลิกรายวิชา ปร ...
2022-03-03 13:01:50
ประกาศย้อนหลัง