หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ

ชี้แจง : เรื่อง การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ SSRU -TEP
ชี้แจง : เรื่อง การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ SSRU -TEPนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุก ...
2023-05-16 10:26:05
ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ ...
2023-05-16 09:50:53
นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้
นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ลักษณะท ...
2023-05-16 09:12:53
เปิดจองคิวถ่ายภาพบัณฑิตเพื่อยื่นคำร้องจบการศึกษา
เปิดจองคิวถ่ายภาพบัณฑิตเพื่อยื่นคำร้องจบการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-16 มิ.ย. 2566 เริ่มถ่ายภ ...
2023-05-15 16:08:25
ประกาศตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2565
ประกาศตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2565click link : https://cim.ssru.ac.th/page/3-65 ...
2023-04-18 12:56:07
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการ ...
2023-02-18 14:04:45
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มรภ.สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจ ...
2023-02-18 13:20:56
สวนสุนันทา” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 2
“สวนสุนันทา” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 2 #Quota พร้อมรับสมัครโครงการทุนเพช ...
2023-02-18 13:14:00
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนท ...
2023-01-16 10:12:28
ประกาศย้อนหลัง