หน้าหลัก > ประกาศ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มรภ.สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจ ...
2023-02-18 13:20:56
สวนสุนันทา” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 2
“สวนสุนันทา” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 2 #Quota พร้อมรับสมัครโครงการทุนเพช ...
2023-02-18 13:14:00
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนท ...
2023-01-16 10:12:28
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ #CIMSSRU       เรื่องการลงทะเบียนเ ...
2023-01-12 09:45:06
แจ้งนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แจ้งนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565&nb ...
2022-12-13 10:47:38
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
***การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ** ...
2022-04-07 14:12:52
ประกาศย้อนหลัง