หน้าหลัก > ประกาศ

โครงการอบรม "การใช้งาน Google Workspace for Teaching and Learning" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
==> รอบสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (อบรมวันที่ 15 ก.พ.65)โครงการอบรม "การใช้งาน Google W ...
2022-02-14 12:15:58
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (ฉบับที่ 2)
แจ้งนักศึกษา  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบ ...
2022-02-03 15:06:20
ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    ******ขยายร ...
2022-02-03 15:02:51
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีก ...
2022-01-12 10:22:39
สาขานวัตกรรมการจัดการ มีแขนงที่น่าสนใจให้เลือกถึง 3 แขนงดังนี้
Ho! Ho! Ho! It's Christmas time! Have a wonderful Christmas and a very happy New Year. รอบ1 สมัค ...
2021-12-27 10:53:14
ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ในระบบ reg.ssr ...
2021-12-21 11:04:18
โค้งสุดท้าย “สวนสุนันทา” พารอด รับรอบ 1 ถึง 4,601 ที่นั่ง สมัครวันนี้ยังมีโอกาส – 7 ม.ค.65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญ ...
2021-12-17 11:16:35
แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
#แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การส่งคำร้องข ...
2021-12-13 11:28:16
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผ ...
2021-12-13 11:23:57
ประกาศย้อนหลัง