หน้าหลัก > ประกาศ

สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ของลงทะเบียนเรียนแก้ใขผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 1/2564 เพิ่มเติม
แจ้งนักศึกษารุ่นตกค้างรหัส 61 มหาวิทยาลัยคำณวนใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว .สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปชำระเง ...
2021-07-08 12:40:28
สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ของลงทะเบียนเรียนแก้ใขผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 1/2564
แจ้งนักศึกษารุ่นตกค้างรหัส 61 มหาวิทยาลัยคำณวนใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว .สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปชำระเง ...
2021-07-08 12:34:53
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)
     ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบการเรียนก ...
2021-06-29 11:16:33
ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.ค.64 .pdf
ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 256 ...
2021-06-29 10:59:17
ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีน Astrazeneca
ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีน Astrazenecaตรวจสอบรายชื่อ รอบ และวันที่ ได้ที่นี่https://www. ...
2021-06-29 09:37:22
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลั ...
2021-06-29 09:26:47
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบ SSRU-TEP Online (ครั้งแรกฟรี!)
ด่วน!! สสสร. เตรียมเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบ SSRU-TEP Online (ครั้งแรกฟรี!) โดยจะประกาศให้ลงทะเบีย ...
2021-06-29 08:48:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม) วิทยา ...
2021-06-28 10:21:21
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment)
***กำหนดชำระค่าลงทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) ******ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564** ...
2021-06-25 16:49:44
ประกาศย้อนหลัง