Home > News > Public Relations NEWS > Rṣ̄.Dr.Bạṇṯhit p̄hạng ni rạn dr̒ k̄hêā r̀wm kār prachum khṇa krrmkār ṣ̄ūny̒ kār ṣ̄ụks̄ʹā cạngh̄wạd xudrṭhānī mh̄āwithyālạy rāchp̣hạt̩ s̄wns̄unạnthā 109 / 5000 ผลลัพธ์การแปล Assoc. Prof. Dr. Bundit Phangnirand attended the Udon Thani Provincial Education C
Rṣ̄.Dr.Bạṇṯhit p̄hạng ni rạn dr̒ k̄hêā r̀wm kār prachum khṇa krrmkār ṣ̄ūny̒ kār ṣ̄ụks̄ʹā cạngh̄wạd xudrṭhānī mh̄āwithyālạy rāchp̣hạt̩ s̄wns̄unạnthā 109 / 5000 ผลลัพธ์การแปล Assoc. Prof. Dr. Bundit Phangnirand attended the Udon Thani Provincial Education C

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:52:133 September 2021 Assoc.Prof.Dr.Bundit Pungnirund, Dean of the College of Innovation and Management attended the meeting of the Board of Directors of the Udon Thani Provincial Education Center Suan Sunandha Rajabhat University No. 2/2564 .with Assoc.Prof.Dr.Chutikarn Sriviboon, President of Suan Sunandha Rajabhat University chair the meeting in online format